Termeni si Conditii

 Condinţii TeaSpot.ro 

 
    Termenii şi condiţiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri şi servicii de către TeaSpot Cafe.SRL, prin intermediul magazinului de vânzări online www.teaspot.ro către Cumpărător şi pot fi modificate de către Vânzător fără a avea obligaţia de a anunţa utilizatorii săi. Astfel, următorii termeni vor însemna:  
    Cumpărător - persoană, firmă, companie sau altă entitate juridică care emite o Comandă.
    Vânzător - societatea comercială TeaSpopt.ro, având sediul social în Sibiu, Str. Dorobanţilor, nr.82, Sibiu, nr. de înregistrare la Registrul Comerţului: J 32 / 588 / 2011, CIF  28660503.
    Bunuri şi Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.
    Comanda - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile şi Serviciile şi Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri şi Servicii şi să facă plata acestora.
    Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător.
    Drepturi de proprietate Intelectuală (în cele ce urmează DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor şi drepturi în natura de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate şi înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus. Specificaţii - toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în Comandă.
 
 Documente contractuale 
 
    Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul TeaSpot.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile. Comanda va fi compusă din urmatoarele:
 
                      1.  Comanda, împreuna cu menţiunile clare asupra datelor de livrare şi facturare, precum şi condiţiile sale specifice
                      2.  Specificaţiile Cumpărătorului
                      3.  Termeni şi condiţii
    Confirmarea Comenzii de către Cumpărător reprezintă dovada certă a informării sale de către TeaSpot.ro cu privire la aspectele mai sus menţionate precum şi a insuşirii acestor condiţii. Acceptarea comenzii de către Vânzător va fi finalizată doar atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea acestuia către Cumpărător. Vânzatorul nu consideră niciodată o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract. Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător.
 
 Dreptul de proprietate intelectuală şi industrială (DPI) 
 
    Cumpărătorul înţelege dreptul de proprietate intelectuală şi nu va dezvălui unei terţe părţi sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informaţiile primite de la Vânzător. TeaSpot Cafe.SRL vă autorizează să vizualizaţi şi să salvaţi materialele şi informaţiile de pe acest site numai dacă le folosiţi în scop personal, necomercial, cu condiţia sa menţineţi toate simbolurile şi textele cu privire la dreptul de autor pe care le conţin materialele originale, pe orice copie a acestora. Materialele din acest site aparţin TeaSpot Cafe.SRL iar utilizarea neautorizată a acestora încalcă legea dreptului de autor precum şi alte legi în vigoare. Este interzisă modificarea materialelor de pe acest site şi reproducerea, expunerea în public, distribuirea în scop comercial sau public, utilizarea pe alte site-uri sau calculatoare. Daca nu respectaţi aceste condiţii, nu mai sunteţi autorizat să folosiţi acest site şi aveţi obligaţia să distrugeţi toate copiile materialelor, tipărite sau copiate, indiferent de suport.
    Nici o declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire catre terţe părţi nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.
 
 Livrare 
 
    În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare şi/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunţe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării.
 
 Facturare şi plăţi 
 
    Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare
 
 Penalităţi 
 
    În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare şi/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunţe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parţiale din partea vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.
    În cazul în care Cumpărătorul întarzie din vina sa plată mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalităţi de 0,5% pe zi din suma datorată. În cazul în care Vânzătorul primeşte informaţii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucratoare.
 
 Transferul proprietăţii 
 
    Proprietatea asupra Bunurilor şi Serviciilor va fi transferat la momentul efectuării plăţii din partea Cumpărătorului în locaţia indicată în comandă (înţelegând prin livrare - semnarea de primirea documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare şi achitării eventualei contravalori a acestora.
 
 Renunţarea la cumpărare 
 
    Produsul se va returna numai în aceeaşi stare în care a fost livrat (în ambalajul original, cu toate accesoriile, cu etichetele intacte şi documentele care l-au însoţit), fără a prezenta semne de uzură sau consum, pentru orice alte situaţii returul fiind considerat făcut cu rea credinţă, iar TeaSpot Cafe.SRL îşi rezervă dreptul de a refuza primirea lor. În toate situaţiile, cheltuielile de returnare vor fi suportate de client iar rambursarea contravalorii produsului se face în cel mult 30 de zile de la retur. Denunţarea de contract se face numai în scris, în orice altă formă neavând relevanţă juridică şi neputând fi opusă TeaSpot Cade.SRL.
    Dacă produsul este returnat într-o stare în care nu mai e posibilă vânzarea lui ca nou, ne rezervăm dreptul de a solicita clientului o taxă pentru aducerea produsului în starea iniţială, dacă este posibil,sau pentru a acoperi diferenţa de preţ rezultată din vanzarea produsului ca secondhand.
    De asemenea, în cazul ridicării produselor de la sediul firmei noastre, indiferent de modul de transmitere a comenzii (pe site, prin e-mail, telefonic, prin altă metodă) acceptarea acestei comenzi, deci încheierea acordului de voinţă şi a contractului de vânzare - cumpărare se face în momentul semnării de către client a facturii fiscale ce însoţeste produsul. Factura  fiscală ţine loc de contract de vânzare - cumpărare. Lansarea comenzii, email-urile şi discuţiile telefonice avute cu personalul firmei noastre nu constituie acceptări ferme ale comenzii şi deci nu semnifică încheierea contractului la distanţă.
    La efectuarea comenzii, se consideră că solicitantul cunoaşte toate condiţiile acestui capitol pe care şi le insuşeste ca atare.
 
 Legea aplicabilă - jurisdicţia 
 
    Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoresti române competente.
 
 Forţa majoră 
 
    Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.
 
 Alte prevederi
 
    Părţile în contract vor fi considerate cantractanţi independenţi şi nici uneia din părţi nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligaţie pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii şi condiţiile din acest contract înlocuiesc alte înţelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părţile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract şi nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înţelegere scrisă semnată de ambele părţi. 
 
 Date fiscale şi de contact 
 
TeaSpot Cafe.SRL
str. Tribunei
Nr. 33
550176
SIBIU
 
TELEFON:
  • 0269/232 366
  • 0755/731 129
  • 0723/272 256   
 
Relaţii cu clienţii
 
De luni pâna vineri         9:00 - 23:00
Sâmbătă - Duminică     11:00 - 23:00